Ζωοτροφές

alt text

Εργοστάσιο Παραγωγής Ζωοτροφών

Το εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών διαθέτει:

  • Κεντρικό πίνακα ελέγχου εργοστασίου
  • Δύο ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής (δύο πρέσσες)
  • Αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρησης και αποθήκευσης Α’ Υλών
  • Ρομποτικό βραχίονα αυτόματης παλετοποίησης
  • Καταγραφή πληροφοριών λειτουργίας εργοστασίου (σύστημα παρακολούθησης Scada)
  • Αυτόματο και αυτόνομο εργοστάσιο παραγωγής ισοροπιστών και προμιγμάτων βιταμίνων – ιχνοστοιχείων!
  • Αποθηκευτικούς χώροθς για χύμα και συσκευασμένα (οριζόντια αποθήκη – σίλο)
  • Πρέσσα πελετοποίησης Kahl οριζόντιας λειτουργίας (δεν αναπτύσει υψηλές θερμοκρασίες – δεν προκαλεί αλλιώσεις)

 

Οι ζωοτροφές της εταιρείας απευθύνονται σε όλα τα είδη των παραγωγικών ζώων και σε όλα τα συστήματα  εκτροφής.

Με βάση  στην επιστημονική γνώση, την εμπειρία, την ποιότητα των πρώτων υλών και τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, η ΒΙΟΖΩΕΛ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΒΕΕ προσφέρει  προϊόντα που εγγυώνται την αριστοποίηση της  απόδοσης της εκτροφής.

Προϊόντα

Ζωοτροφές για εκτροφές προβάτων  και αιγών
Για τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας διαθέτουμε ένα πλήρες πρόγραμμα διατροφής αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων που εγγυάται την αριστοποίηση της παραγωγικότητας  των εκτροφών.
Ζωοτροφές για βοοειδή
Παράγουμε ζωοτροφές για  την ανάπτυξη και την πάχυνση των  μοσχαριών και για γαλακτοπαραγωγές  αγελάδες.
Ζωοτροφές για χοίρους
Τα προϊόντα που διαθέτουμε για την διατροφή των χοίρων αφορούν όλα τα στάδια ανάπτυξης τους,  και αποδίδουν μεγάλη παραγωγή με το καλλίτερο δυνατόν κόστος
Ζωοτροφές για κουνέλια
Παράγουμε ζωοτροφές κουνελιών για όλα τα στάδια παραγωγής και για όλους τους τύπους των εκτροφών.
Ζωοτροφές για πτηνά.
Οι ζωοτροφές που παράγουμε για τα πτηνά καλύπτουν  όλα τα είδη των πτηνών, τόσο για αβγοπαραγωγές κότες, όσο και για κοτόπουλα  κρεοπαραγωγής.
Ζωοτροφές για άλογα.
Παράγουμε πλήρη ζωοτροφή για άλογα.
Πρώτες ύλες
Η εταιρία μας διαθέτει συσκευασμένες ή χύμα ι για εμπορία πρώτες ύλες ζωοτροφών:
Καλαμπόκι, κριθάρι, βρώμη, σογιάλευρο, ηλιάλευρο, τριφύλλι, χαρουπάλευρο, ισορροπιστές για διάφορα είδη ζώων.